WATERSCHAPSBLADVerlening Watervergunning voor activiteit dempen en graven, Vredepeelweg 22 Overloon

Bekendmaking voor Bestuur | Organisatie en beleid in Waterschap Aa en Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. WATERSCHAPSBLADVerlening Watervergunning voor activiteit dempen en graven, Vredepeelweg 22 Overloon

Bestuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap

Besluit vergunning te verlenenHet dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas heeft een vergunning verleend ingevolge de Waterwet. De vergunning is aangevraagd voor graven en dempen van oppervlaktewater op de locatie Vredepeelweg 22 te Overloon. Het zaaknummer is 15.D00978.InzienU kunt de vergunning gedurende zes weken inzien vanaf 20 februari 2017 op de volgende plaats:Waterschapshuis Aa en Maas, Pettelaarpark 70, ’s-Hertogenbosch, elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.Het is mogelijk een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling Planadvies en Vergunningen voor een mondelinge toelichting op de vergunning en de bijbehorende stukken. Hiertoe kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 073 615 8333. U kunt, onder vermelding van het betreffende zaaknummer, via info@aaenmaas.nl ook een verzoek doen om de vergunning per e-mail te ontvangen.BezwaarWanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat kan gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop de vergunning is toegezonden aan de aanvrager. Let wel, de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager is doorgaans eerder dan de datum van de publicatie van een vergunning waardoor de bezwarentermijn op het moment van publicatie mogelijk al voor een deel verstreken is. Gelieve daar rekening mee te houden. Uw bezwaarschrift moet tenminste bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, uw handtekening en het zaaknummer. Richt uw bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch. Voorlopige voorzieningHet is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te krijgen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.