StaatscourantVergroting agrarische bouwblok Vredepeelweg 20 te Overloon

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. StaatscourantVergroting agrarische bouwblok Vredepeelweg 20 te Overloon

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend, dat zij op 19 mei 2009 besloten hebben om mee te werken aan een vergroting van het agrarisch bouwblok aan de Vredepeelweg 20 te Overloon middels een wijziging ex artikel 3.6 lid 1 sub a Wro van het bestemmingsplan ‘Vredepeelweg 20’. Het besluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 16 juni 2009 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Bakelgeertstraat 43–45 te Boxmeer. De openingstijden zijn: op werkdagen van 8.30 tot 12.15 uur, op woensdag van 8.30 tot 15.30 uur en bovendien maandagavond van 17.30 tot 19.00 uur. Gedurende de inzagetermijn kan tegen het besluit door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wro treedt het besluit van het college in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend, in welk geval het besluit niet in werking zal treden alvorens op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.