StaatscourantVaststelling wijzigingsplan ‘Helderse Duinen 58 en 59, Overloon’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. StaatscourantVaststelling wijzigingsplan ‘Helderse Duinen 58 en 59, Overloon’

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat zij op 19 april 2011 hebben besloten om mee te werken aan een vormverandering van de bouwvlakken aan de Helderse Duinen 58 en 59 te Overloon middels een wijziging ex artikel 3.6 lid 1 sub a Wro van het bestemmingsplan ‘de Helderse Duinen’. Het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan ligt met ingang van 4 mei 2011 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Boxmeer. Het besluit is ook digitaal te raadplegen via de internetsite www.boxmeer.nl onder de kop actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen. Tegen het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan kan tot en met 14 juni 2011 beroep worden ingesteld door diegene die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht of belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het wijzigingsbesluit treedt in werking op 15 juni 2011, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.