StaatscourantVaststelling bestemmingsplannen ‘Schietterrein Gilde Overloon’ en ‘Molenstraat 19/19a, Beugen’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. StaatscourantVaststelling bestemmingsplannen ‘Schietterrein Gilde Overloon’ en ‘Molenstraat 19/19a, Beugen’

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 4 november 2010 de volgende bestemmingsplannen heeft vastgesteld: − Schietterrein Gilde Overloon; − Molenstraat 19/19a, Beugen. Met ingang van 17 november 2010liggen de bestemmingsplannen en de bijbehorende stukken gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in Boxmeer. De bestemmingsplannen zijn ook te raadplegen op www.boxmeer.nl onder het kopje actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen. Ook kunt u het bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen de besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan kan tot en met 28 december 2010 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan of kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De vaststellingsbesluiten treden in werking op 29 december 2010, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.