STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Boerenbond Overloon’, Boxmeer

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Boerenbond Overloon’, Boxmeer

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 23 januari 2014 heeft vastgesteld het bestemmingsplan: ‘Herontwikkeling Boerenbond Overloon’ Het bestemmingsplan, dat voorziet in de herontwikkeling van het Boerenbond terrein aan de Baansestraat te Overloon waarbij de bestaande (bedrijfs-)bebouwing wordt gesloopt ten behoeve van de bouw van woningen en een medisch centrum, ligt met ingang van 5 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingsuren bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via: www.ruimtelijkeplannen.nl en www.boxmeer.nl onder actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen. Tot en met 18 maart 2014 kan tegen het besluit tot vaststelling van de betreffende bestemmingsplannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, beroep worden ingesteld door: • diegenen die ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht; • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen; Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 19 maart 2014, tenzij voor die datum naast beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.