STAATSCOURANTVastgesteld wijzigingsplan “Venrayseweg 19 te Overloon”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. STAATSCOURANTVastgesteld wijzigingsplan “Venrayseweg 19 te Overloon”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Zuidbroekse Opweg Berkenwoude Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Berkenwoude

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat zij op 29 oktober 2019 hebben besloten om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening over te gaan tot wijziging van het bestemmingsplan “ Kom Overloon” ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning op een perceel aan de Venrayseweg 19 te Overloon (5825 AB).Met ingang van 6 november liggen het wijzigingsbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het wijzigingsbesluit met bijbehorende stukken is ook te raadplegen via www.boxmeer.nl/bekendmakingen/bestemmingsplannen enwww.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan kan tot en met 17 december 2019bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders hebben ingediend of aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze bij het college in te dienen. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Het wijzigingsbesluit treedt in werking op 18 december 2019, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Economie.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.