STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan “Vierlingsbeekseweg 39” Overloon

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan “Vierlingsbeekseweg 39” Overloon

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Vierlingsbeekseweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat de gemeenteraad op 8 februari 2018 het bestemmingsplan “Vierlingsbeekseweg 39” ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het bouwen van een woning in de achtertuin van de woning Vierlingsbeekseweg 39 (5825 AT) in Overloon.Met ingang van 21 februari 2018 ligt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.boxmeer.nl/bekendmakingen/bestemmingsplannen. Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan tot en met 3 april 2018 bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 4 april 2018, tenzij voor die datum naast beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Economie.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.