STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Ringoven ongenummerd, Overloon’, Boxmeer

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Ringoven ongenummerd, Overloon’, Boxmeer

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 12 september 2013 ongewijzigd heeft vastgesteld bestemmingsplan: ‘Ringoven ongenummerd, Overloon’ Het bestemmingsplan, dat voorziet in 2 percelen waarop een woonbestemming c.q. wijzigingsbevoegdheid wordt gevestigd, ligt met ingang van 2 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingsuren bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via: www.ruimtelijkeplannen.nl en www.boxmeer.nl onder actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen. Tot en met 12 november 2013 kunnen belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 13 november 2013, tenzij voor die datum naast beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.