STAATSCOURANTOpenbare bekendmaking Rieterdreef 3 en 3a Overloon, Boxmeer

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. STAATSCOURANTOpenbare bekendmaking Rieterdreef 3 en 3a Overloon, Boxmeer

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat voor het perceel Rieterdreef 3-3A te Overloon een verzoek is ingediend om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening over te gaan tot wijziging van bestemmingsplan “herziening Buitengebied 2008, Rieterdreef 3 en 3A” ten behoeve van vormverandering van het agrarische bouwblok van het agrarische bedrijf om zodoende een correctie op de verbeelding door te voeren. Het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 oktober 2013 gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het ontwerpbesluit en genoemde stukken zijn eveneens digitaal te raadplegen via www.boxmeer.nl onder Actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot en met 26 november 2013 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen of voor vragen of een toelichting op het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met mevrouw D. Claassen van de afdeling Vergunningen.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.