STAATSCOURANTOntwerpwijzigingsplan “Venrayseweg 19 te Overloon”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. STAATSCOURANTOntwerpwijzigingsplan “Venrayseweg 19 te Overloon”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Venrayseweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening over te gaan tot wijziging van het bestemmingsplan “Kom Overloon ” ten behoeve van Venrayseweg 19 te Overloon (5825 AB). Door de wijziging wordt de bouw van een woning mogelijk gemaakt. Het ontwerpwijzigingsbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 september 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het ontwerpbesluit en genoemde stukken zijn eveneens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.boxmeer.nl/bekendmakingen/bestemmingsplannen. Tot en met 15 oktober 2019 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via www.boxmeer.nl/zienswijze. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen of voor vragen of een toelichting op het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Economie.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.