STAATSCOURANTOntwerpwijzigingsplan “Ringoven” te Overloon.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. STAATSCOURANTOntwerpwijzigingsplan “Ringoven” te Overloon.

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Ringoven Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening over te gaan tot wijziging van het bestemmingsplan “Ringoven ongenummerd” ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning op een perceel aan de Ringoven te Overloon (tegenover huisnummer 5).. Het ontwerpwijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 september 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het ontwerpbesluit en genoemde stukken zijn eveneens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.boxmeer.nl/bekendmakingen/bestemmingsplannen. Tot en met 23 oktober 2018 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via www.boxmeer.nl/zienswijze. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen of voor vragen of een toelichting op het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Economie.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.