STAATSCOURANTOntwerpwijzigingsplan “Helderseweg 31-33” Overloon

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. STAATSCOURANTOntwerpwijzigingsplan “Helderseweg 31-33” Overloon

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Helderseweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening over te gaan tot wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied 2008” ten behoeve van het schrappen van de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ en het verkleinen van het agrarisch bouwblok op het perceel Helderseweg 31-33 (5825 CE) in Overloon. Het ontwerpwijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer en zijn ook digitaal te raadplegen via www.boxmeer.nl/bekendmakingen/bestemmingsplannen. Tot en met 10 juli 2018 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen of voor vragen of een toelichting op het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Economie.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.