STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan “Theobaldusweg 52, Overloon ”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan “Theobaldusweg 52, Overloon ”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Theobaldusweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Theobaldusweg 52, Overloon’ (5825 BL).Het ontwerpbestemmingsplan, dat voorziet in het wijzigen van de bestemming “Maatschappelijk” in de bestemming “Wonen”, ligt met ingang van 19 april 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het ontwerp is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nlen www.boxmeer.nl/bekendmakingen/bestemmingsplannen. Tot en met 30 mei 2017 kan eenieder schriftelijk en mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen, vragen of een toelichting op het ontwerp kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Economie.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.