StaatscourantOntwerpbestemmingsplan ‘Schietterrein Gilde Overloon’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. StaatscourantOntwerpbestemmingsplan ‘Schietterrein Gilde Overloon’

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Schietterrein Gilde Overloon’ ter inzage ligt. Het plan heeft betrekking op een gedeelte van het speelterrein nabij ‘Het Gildehuus’ aan de Stevensbeekseweg te Overloon. In dit bestemmingsplan wordt de inrichting en het gebruik van dit terreingedeelte als schietterrein toegestaan. De plaatsing van 4 schietbomen wordt mogelijk gemaakt. Met ingang van 1 juli 2010 ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Boxmeer. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is ook te raadplegen op www.boxmeer.nl onder het kopje actueel/openbare bekendmakingen/bestemmingsplannen. Ook kunt u het bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot en met 11 augustus 2010 is eenieder gerechtigd mondeling en schriftelijk zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan in te dienen bij de gemeenteraad. Indien u mondeling wilt inspreken, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen, telefoon (0485) 585 911 (voor adres zie colofon).

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.