StaatscourantOntwerpbestemmingsplan Rondweg 14A, Overloon

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. StaatscourantOntwerpbestemmingsplan Rondweg 14A, Overloon

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Rondweg 14A, Overloon ter inzage ligt. Het plan heeft betrekking op een functiewijziging van de locatie, de bestemming wijzigt van ‘Agrarische bedrijven’ met de aanduiding ‘Intensieve veehouderij’ in de bestemming ‘Bedrijf’. Met ingang van 1 juni 2011ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis aan Raadhuisplein 1 in Boxmeer. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is ook te raadplegen op www.boxmeer.nl onder het kopje actueel/openbare bekendmakingen/bestemmingsplannen. Ook kunt u het bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot en met 12 juli 2011 is eenieder gerechtigd mondeling en schriftelijk zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan in te dienen bij de gemeenteraad. Indien u mondeling wilt inspreken, dan kunt u zich wenden tot mevrouw Claassen van de afdeling Vergunningen, telefoon (0485) 585 911 (voor adres zie colofon).

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.