STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan en plan MER ‘Motorcrossterrein Duivenbos Overloon’, Boxmeer

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan en plan MER ‘Motorcrossterrein Duivenbos Overloon’, Boxmeer

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan: ‘Motorcrossterrein Duivenbos Overloon’ en ‘Ontwerp-planMER bestemmingsplan Motorcrossterrein Duivenbos Overloon’ Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp planMER hebben betrekking op het motorcrossterrein Duivenbos aan de Oploseweg te Overloon. Het ontbreekt op dit moment aan een planologisch juridische basis aangezien het huidige bestemmingsplan, ‘Buitengebied 2008’, deze activiteit niet toestaat. Wel is sprake van een overgangsrechtelijke situatie omdat eerdere bestemmingsplannen het gebruik wel toelieten. Om de planologisch-juridische situatie (weer) in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie wordt dit bestemmingplan in procedure gebracht. Ten behoeve van de onderbouwing van dit nieuwe bestemmingsplan is en ontwerp-milieueffectrapportage (planMER) opgesteld. Hierin zijn de milieueffecten van het ontwerpbestemmingsplan onderzocht en beoordeeld. Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp planMER liggen met ingang van 2 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingsuren bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-planMER zijn ook te raadplegen via: www.boxmeer.nl onder actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot en met 12 augustus 2014 kan eenieder schriftelijk en mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen, vragen of een toelichting op het ontwerp kunt u contact opnemen metde heer H. Verberk of de heer M. van Lankvelt

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.