STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Derpshei Overloon, BoxmeerOPENBARE BEKENDMAKING

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Derpshei Overloon, BoxmeerOPENBARE BEKENDMAKING

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan: ‘Derpshei’ Het ontwerpbestemmingsplan, dat voorziet in de bouw van 10 sociale huurwoningen aan de Derpshei en Kerkpad in Overloon, ligt met ingang van 18 september 2013 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingsuren bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het ontwerp is ook te raadplegen via: www.boxmeer.nl onder actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot en met 29 oktober 2013 kan eenieder schriftelijk en mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen, vragen of een toelichting op het ontwerp kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, de heer T. Franssen.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.