STAATSCOURANTOntwerp projectbesluit “Baltussenweg 2a Overloon”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. STAATSCOURANTOntwerp projectbesluit “Baltussenweg 2a Overloon”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Baltussenweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken ingevolge artikel 2.12 en 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend voornemens te zijn vergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan “Buitengebied 2018” ten behoeve van het gebruik van een bedrijfswoning als plattelandswoning op het adres Baltussenweg 2a te Overloon (5825 JJ). Het ontwerpwijzigingsbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het ontwerpbesluit is ook digitaal te raadplegen via www.boxmeer.nl/bekendmakingen/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot en met 26 november 2019 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via www.boxmeer.nl/zienswijze. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen of voor vragen of een toelichting op het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.