STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen “Venrayseweg – 14 Oktoberplein, Overloon”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen “Venrayseweg – 14 Oktoberplein, Overloon”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Venrayseweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken ingevolge artikel 2.12 en 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend voornemens te zijn vergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan “Overloon” en voor het oprichten van een woonzorgcomplex op de hoek van de Venrayseweg en het 14 Oktoberplein te Overloon (5825AA).Het ontwerpbesluit ligt, tezamen met het ontwerpbesluit van de gemeenteraad tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen, met ingang van 15 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. De ontwerpen zijn ook te raadplegen via www.boxmeer.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot en met 28 maart 2017 kan eenieder schriftelijk en mondeling zienswijzen tegen het ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen, of voor vragen of een toelichting op de ontwerpbesluiten kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.