StaatscourantBestemmingsplan Overloon gewijzigd vastgesteld

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. StaatscourantBestemmingsplan Overloon gewijzigd vastgesteld

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouder van Boxmeer maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Overloon’ op 14 mei 2009 gewijzigd heeft vastgesteld. Dit plan heeft betrekking op het bebouwde komgebied van Overloon. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 25 juni 2009 gedurende zes weken tijdens openingsuren voor een ieder ter inzage op de afdeling Vergunningen in het tijdelijk gemeentehuis aan de Bakelgeertstraat 43–45 in Boxmeer. Het plan is ook te raadplegen via de internetsite www.boxmeer.nl onder de kop actueel/openbare bekendmakingen. Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan tot en met 5 augustus 2009 bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Verder kan een ieder die bedenkingen heeft tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen, bij genoemde afdeling beroep instellen. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 6 augustus 2009, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.