STAATSCOURANTBestemmingsplan Crooijmansweg 10 Overloon, Boxmeer

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. STAATSCOURANTBestemmingsplan Crooijmansweg 10 Overloon, Boxmeer

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

OPENBARE BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat voor het perceel Crooijmansweg 10 te Overloon een verzoek is ingediend om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening aan het agrarische bouwblok de aanduiding “Intensieve Veehouderij” (IV) toe te voegen, om zodoende de gewenste omschakeling naar varkenshouderij mogelijk te maken. Het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 december 2012 gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het ontwerpbesluit en genoemde stukken zijn eveneens digitaal te raadplegen via www.boxmeer.nl onder Actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen. Tot en met 22 januari 2013 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen of voor vragen of een toelichting op het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met mevrouw D. Claassen-Daanen van de afdeling Vergunningen.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.