omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een mestverwerkingsloods Rieterdreef 3, 5825HS Overloon

Bekendmaking voor bouwvergunningmilieuvergunning in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 9-12-2023

  1. Bekendmakingen Overloon
  2. omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een mestverwerkingsloods Rieterdreef 3, 5825HS Overloon

bouwvergunningmilieuvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maakt het volgende besluit bekend: •Onderwerp: het veranderen van een mestverwerkingsloods •Besluitdatum: 5 december 2023 •Locatie: Rieterdreef 3, 5825HS Overloon •Zaaknummer: Z2023-00001020 •Eindoordeel: verleend Beroep Tegen dit besluit kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de Rechtbank Oost Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt in beroep gaan als u: •een belanghebbende bent die een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; •een belanghebbende bent die bezwaren heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; •een belanghebbende bent aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Het indienen van een beroepschrift doet u als u het niet eens bent met de definitieve beschikking binnen 6 weken na de datum van publicatie. Met het indienen van een beroepschrift stopt u het besluit niet. De rechtbank moet eerst een besluit nemen over uw beroep. Mocht het stopzetten van het besluit spoed hebben, dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Verzoek om een voorlopige voorziening Een verzoek om voorlopige voorziening moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch. Het verzoek om een voorlopige voorziening heeft een schorsende werking. U moet hem wel binnen zes weken vanaf één dag na bekendmaking van het besluit indienen. Voor een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.