GEMEENTEBLADVerkeersbesluit voor een tijdelijke wegafsluiting aan Raaijweg, Schaartven en Holthesedijk te Overloon

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit voor een tijdelijke wegafsluiting aan Raaijweg, Schaartven en Holthesedijk te Overloon

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LAND VAN CUIJKOp grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen;Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een (tijdelijk) verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;OVERWEGENDE:•dat op zondag 10 april 2022 bij Overloon het evenement Kleffenloop plaatsvindt;•dat er gebruik wordt gemaakt van de Raaijweg, Schaartven en Holthesedijk;•dat deze tijdelijk worden afgesloten van 06:00 tot 14:00 uur;•dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, om weggebruikers en passagiers te beschermen; •dat voor de uitvoering van deze maatregel een tijdelijk verkeersbesluit dient te worden genomen;•dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de taakaccenthouder verkeer namens de korpschef van het Regionaal korps Brabant-Oost, District Maas en Leijgraaf en dat deze akkoord gaat met het onderstaande besluit;BESLUITEN:Op grond van vorenstaande overwegingen tot:1.het afsluiten van de Raaijweg, Schaartven en Holthesedijk in Overloon middels bebording van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens volgens model C01, op zondag 10 april van 06:00 – 14:00.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.