GEMEENTEBLADVergunning verleend voor een veranderingsvergunning in het kader van de Wabo, het bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bouw droogtunnel) aan de Vredepeelweg 22 in Overloon

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADVergunning verleend voor een veranderingsvergunning in het kader van de Wabo, het bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bouw droogtunnel) aan de Vredepeelweg 22 in Overloon

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Vredepeelweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Besluit omgevingsvergunning voor een veranderingsvergunning in het kader van de Wabo, het bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bouw droogtunnel) aan de Vredepeelweg 22 in Overloon.Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting) te verlenen, met toepassing van artikel 2.1, lid 1, sub c. en artikel 2.12, lid 1, sub a. onder 3° van de Wabo vergunning hebben verleend voor de activiteit het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en op grond van artikel 2.1, lid 1 sub a. van de Wabo voor de activiteit bouwen. De aanvraag betreft een veranderingsvergunning voor het onderdeel milieu en voorziet in de bouw van een bouwwerk (droogtunnel). De goothoogte van de droogtunnel past niet binnen de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied 2018’. Het plan kan gerealiseerd worden met toepassing van de genoemde afwijkingsbevoegdheid.Het besluit met bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 27 oktober 2022 tot en met dinsdag 6 december 2022 ter inzage. De stukken zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, PLANNAAM OF -NUMMER: NL.IMRO.1982.OVBuVredepeelweg22-AV01De stukken zijn ook digitaal opvraagbaar via het team Ondersteuning Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, gemeente@landvancuijk.nl.Tegen deze ontwerpbesluit kan eenieder gedurende de genoemde termijn van woensdag 31 augustus 2022 tot en met dinsdag 11 oktober 2022 zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders, t.a.v. team Ondersteuning Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Postbus 7, 5360 AA te Grave. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij het team Ondersteuning Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.