GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan “Crooijmansweg 1” Overloon

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan “Crooijmansweg 1” Overloon

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Crooijmansweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat zij op 18 januari 2022 hebben besloten om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening over te gaan tot wijziging van het bestemmingsplan “Veegplan Buitengebied 2018” ten behoeve van de wijziging van de bestemming Bedrijf in de bestemming Wonen op het perceel Crooijmansweg 1, 5825 JL Overloon. Met ingang van 2 februari 2022 ligt het wijzigingsbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het wijzigingsbesluit met bijbehorende stukken is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan kan tot en met 15 maart 2022 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Het wijzigingsbesluit treedt in werking op 16 maart 2022, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.