GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan “Pastoor van Boxtellaan 1a&1b te Overloon”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan “Pastoor van Boxtellaan 1a&1b te Overloon”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken hierbij bekend dat de gemeenteraad op 3 februari 2022 het bestemmingsplan “Pastoor van Boxtellaan 1a&1b te Overloon” en de partiële wijziging Welstandsnota 2014 ter plaatse van dit bestemmingsplan ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit plan voorziet in de realisatie van twee woningen naast de bestaande woning Pastoor van Boxtellaan 1(5825 JK). Het bestemmingsplan “Pastoor van Boxtellaan 1a&1b te Overloon” met bijbehorende stukken en de partiële wijziging Welstandsnota 2014 liggen met ingang van 17 februari 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Cuijk. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan tot en met 30 maart 2022 bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 31 maart 2022, tenzij voor die datum naast beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.