GEMEENTEBLADOntwerpwijzigingsplan ‘Splitsing Venrayseweg 34 Overloon’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADOntwerpwijzigingsplan ‘Splitsing Venrayseweg 34 Overloon’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Venrayseweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken bekend dat het onderstaande ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd: 1. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Splitsing Venrayseweg 34 Overloon’.Waar ligt het plangebied?Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Venrayseweg 34, 5825 AC Overloon.Wat is de inhoud van het plan?Het wijzigingsplan maakt het splitsen van de woonboerderij in twee woningen planologisch mogelijk.Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?Wij nodigen u uit om het ontwerpwijzigingsplan en bijbehorende stukken in te zien. Het wijzigingsplan ligt zes weken ter inzage van woensdag 25 mei 2022 tot en met dinsdag 5 juli 2022. De stukken zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder plannummer NL.IMRO.1982.WPBuVenrayseweg34-ON01 en bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Cuijk.Hoe kunt u reageren?Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan bij ons indienen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor algemene informatie over het plan of een mondelinge inspraakreactie kunt u telefonisch contact opnemen met Team Ruimtelijke ontwikkeling.Hoe verloopt de procedure verder?De zienswijzen op het ontwerpwijzigingsplan worden beoordeeld door burgemeester en wethouders. Per zienswijze wordt aangegeven of, en op welke wijze de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan. Het (al dan niet aangepaste) ontwerpwijzigingsplan wordt vervolgens voor definitieve vaststelling voorgelegd aan het college.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.