GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Pastoor van Boxtellaan 1a&1b te Overloon”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Pastoor van Boxtellaan 1a&1b te Overloon”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Pastoor van Boxtellaan Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Pastoor van Boxtellaan 1a&1b te Overloon’ (5825 JK).Het ontwerpbestemmingsplan, dat voorziet in de realisatie van twee woningen, ligt met ingang van donderdag 26 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het ontwerp is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.Tevens wordt de Welstandsnota 2014 voor het betreffende gebied aangepast.Tot en met 6 oktober 2021 kan eenieder schriftelijk en mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via www.boxmeer.nl/zienswijze. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen, vragen of een toelichting op het ontwerp kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Economie.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.