GEMEENTEBLADOntwerpbesluit omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, Vredepeelweg 7 Overloon

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 06-06-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbesluit omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, Vredepeelweg 7 Overloon

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Vredepeelweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maken bekend dat zij van plan zijn de volgende omgevingsvergunning milieu te verlenen.Voor: het veranderen van een varkenshouderij (aanvraag revisievergunning) Locatie: Vredepeelweg 7, 5825 HJ OverloonZaaknummer: Z/212202 (ODBN) en Z2023-00007459 (gemeente)Datum terinzagelegging: 5 juni 2024De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt tevens beschouwd als een melding Activiteitenbesluit milieubeheer, nu Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).ZienswijzeOver het ontwerpbesluit kan een ieder gedurende 6 weken zienswijze indienen. De termijn voor het indienen van zienswijzen begint op de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. De zienswijze kan worden verzonden aan de ODBN, Victorialaan 1, 5213 JG 's-Hertogenbosch. U kunt dit ook middels een ondertekende brief mailen naar info@odbn.nl. Inzage en inlichtingen Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn tot en met 17 juli 2024 in te zien of te downloaden via de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl. Heeft u vragen over het ontwerpbesluit? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Brabant Noord, via het e-mailadres info@odbn.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer. Wilt u de stukken fysiek inzien? Dan kunt u ook de gemeente benaderen.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.