GEMEENTEBLADOntwerp-omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van het clubhuis aan Stevensbeekseweg 2B te Overloon

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADOntwerp-omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van het clubhuis aan Stevensbeekseweg 2B te Overloon

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Stevensbeekseweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreid)Onderstaande omgevingsvergunning is in ontwerp ter inzage gelegd 1.Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van het clubhuis aan Stevensbeekseweg 2B in OverloonBurgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij het voornemen hebben om vergunning. te verlenen voor het brandveilig gebruik van het clubhuis.Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van woensdag 16 novermber 2022 en met dinsdag 27 december 2022.De stukken zijn ook digitaal opvraagbaar via het team Ondersteuning Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, gemeente@landvancuijk.nl.Ten aanzien van ontwerpbesluit kan eenieder gedurende de genoemde termijn van woensdag16 november 2022 tot en met dinsdag 27 december 2022 zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders, t.a.v. team Ondersteuning Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Postbus 7, 5360 AA Grave. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij het team Ondersteuning Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk. U de kunt stukken digitaal opvragen via het e-mailadres gemeente@landvancuijk.nl

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.