GEMEENTEBLADOntheffing geluid verleend op grond van artikel 4:6 voor Stichting De Huibuuke, Van Hier nor Daor, 25 februari 2020, 14 oktoberplein Overloon

Bekendmaking voor Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADOntheffing geluid verleend op grond van artikel 4:6 voor Stichting De Huibuuke, Van Hier nor Daor, 25 februari 2020, 14 oktoberplein Overloon

Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid 14 Oktoberplein Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer maken bekend dat zij de volgende ontheffing hebben verleend:Voor: Stichting De Huibuuke, Van Hier nor Daor, 25 februari 2020, Locatie: 14 oktoberplein Overloon Datum verzonden: 16-12-2019Bezwaar Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt bij het college van Burgemeester en Wethouders. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.boxmeer.nl/bezwaar.Voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit echter niet.Indien onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Ook daarvoor moet u wel beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Indien u stukken in wilt zien of vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.15 uur op telefoonnummer (0485) 585911.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.