GEMEENTEBLADOmgevingsvergunning verleend voor veranderen inrichting, Vredepeelweg 20 Overloon

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADOmgevingsvergunning verleend voor veranderen inrichting, Vredepeelweg 20 Overloon

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Vredepeelweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend (voorbereid met uitgebreide procedure):Voor: Veranderen inrichtingLocatie: Vredepeelweg 20 OverloonBeroepHet besluit ligt ter inzage van 2 september 2020 t/m 13 oktober 2020. Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld (in de zin van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht) door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht. Het correspondentieadres is Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet binnen de gestelde termijn worden ingediend.Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend zijn en ten minste bevatten:- de naam en adres van de belanghebbende;- de dagtekening;- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;- de gronden van het beroep;- een machtiging, indien het beroepschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander, namens hem wordt ingediend. De rechtbank wenst het beroepschrift inclusief een afschrift van dit besluit in tweevoud te ontvangen. Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.Voorlopige voorziening Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit echter niet.Indien de onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van een beroepschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Ook daarvoor moet u wel beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.Indien u stukken in wilt zien, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Indien u vragen heeft over een omgevingsvergunning dan kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.15 uur op telefoonnummer (0485) 585911.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.