GEMEENTEBLADM.e.r.-beoordelingsbesluit boven de D-grens – Vredepeelweg 5-7 Overloon

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADM.e.r.-beoordelingsbesluit boven de D-grens – Vredepeelweg 5-7 Overloon

Natuur en milieu | Organisatie en beleid VredepeelwegVredepeelweg OverloonOverloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente OverloonOverloon

Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maken bekend, gelet op artikel 7.17, lid 4 onder a, van de Wet milieubeheer, dat géén milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt. Voor: het oprichten van een vleesvarkensstal voor het houden van 2.976 vleesvarkensLocatie: Vredepeelweg 5-7, 5825 HJ OverloonKenmerk: Z/179802 Datum verzending besluit: 15 november 2023Deze activiteiten zijn onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Geen bezwaar en beroepDit m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom kan er geen bezwaar en beroep tegen worden ingesteld. Bezwaar en beroep kunnen worden ingesteld tegen het besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning, dat volgt op dit m.e.r.-beoordelingsbesluit. Inzage en inlichtingenHeeft u vragen over het besluit? Neem hiervoor contact op met de Omgevingsdienst Brabant Noord, via telefoonnummer 088 7430 000 of e-mail info@odbn.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.