GEMEENTEBLADIntrekking omgevingsvergunning ontwerpbesluit - Vredepeelweg 18, Overloon

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADIntrekking omgevingsvergunning ontwerpbesluit – Vredepeelweg 18, Overloon

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Vredepeelweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maken bekend dat zij voornemens zijn de rechten van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor de activiteit milieu volledig in te trekken.Voor: Het houden van vleesvarkens Locatie: Vredepeelweg 18, 5825 HJ Overloon Zaaknummer: Z/204546 (ODBN) en Z2023-00004501 (gemeente)Ambtshalve of op verzoek: Ambtshalve Datum terinzagelegging: 22 september 2023 Zienswijze Tegen het ontwerpbesluit kan een ieder gedurende 6 weken zienswijze indienen. De termijn voor het indienen van zienswijzen begint op de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. De zienswijze kan worden gericht aan de ODBN, Victorialaan 1, Toren D, 5213 JG 's-Hertogenbosch. U kunt dit ook middels een ondertekende brief mailen naar info@odbn.nl Inzage en inlichtingenHet ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken is tot en met 03 november 2023 in te zien op www.officielebekendmakingen.nl. Heeft u vragen over het ontwerpbesluit? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Brabant Noord, via telefoonnummer 088 7430 000 of e-mail info@odbn.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer. Wilt u de stukken fysiek inzien? Dan kunt u ook de gemeente benaderen.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.