GEMEENTEBLADGemeente Boxmeer - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een herdenkingsvector - P 191 ter hoogte van afrit 7 Vierlingsbeek/Overloon, Vierlingsbeek

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADGemeente Boxmeer – verlening omgevingsvergunning – bouwen van een herdenkingsvector – P 191 ter hoogte van afrit 7 Vierlingsbeek/Overloon, Vierlingsbeek

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:Vierlingsbeek•Bouwen van een herdenkingsvector, P 191 ter hoogte van afrit 7 Vierlingsbeek/Overloon (verz. 05-08-2021);Bezwaar Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na besluit bezwaar worden gemaakt bij het college van Burgemeester en Wethouders. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.boxmeer.nl/bezwaar.Voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit echter niet.Indien onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.De vergunningen t.b.v. kappen en aanleggen (uitvoeren werken/ werkzaamheden) treden in werking daags na afloop van de bezwarentermijn, (dat is zes weken na verzending van de vergunning); wanneer gedurende de bezwaartermijn een bezwaarschrift wordt ingediend en een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht en mag niet tot de werkzaamheden worden overgegaan voordat op het ingediend verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Informatie ter inzage leggingVerleende omgevingsvergunningen en ontwerpbesluiten liggen vanaf verzenddatum 6 weken ter inzage.Indien u stukken in wilt zien, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Genoemde stukken liggen alleen op afspraak ter inzage. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.15 uur op telefoonnummer (0485) 585 911. Ook voor andere vragen over een omgevingsvergunning/of andere procedures kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.