GEMEENTEBLADGemeente Boxmeer - ontwerp omgevingsvergunning ter inzage - Brandveilig gebruiken - Vierlingsbeekseweg 3, Overloon

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADGemeente Boxmeer – ontwerp omgevingsvergunning ter inzage – Brandveilig gebruiken – Vierlingsbeekseweg 3, Overloon

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Vierlingsbeekseweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Voorbereid met de uitgebreide procedure.Onderstaande omgevingsvergunningen zijn in ontwerp ter inzage gelegd van 23 juni t/m 3 augustus 2021.Voor: Brandveilig gebruikenLocatie: Vierlingsbeekseweg 3Als u het niet eens bent met een ontwerpbeschikking, dan kan een ieder binnen zes weken naar keuze schriftelijk en/of mondeling gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Boxmeer. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. De vergunningen t.b.v. kappen en aanleggen (uitvoeren werken/ werkzaamheden) treden in werking daags na afloop van de bezwarentermijn, (dat is zes weken na verzending van de vergunning); wanneer gedurende de bezwaartermijn een bezwaarschrift wordt ingediend en een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht en mag niet tot de werkzaamheden worden overgegaan voordat op het ingediend verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Informatie ter inzage leggingVerleende omgevingsvergunningen en ontwerpbesluiten liggen vanaf verzenddatum 6 weken ter inzage.Indien u stukken in wilt zien, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Genoemde stukken liggen alleen op afspraak ter inzage. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 12.15 uur op telefoonnummer (0485) 585 911. Ook voor andere vragen over een omgevingsvergunning/of andere procedures kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.