GEMEENTEBLADBekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Overloon, Heldersveld

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADBekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Overloon, Heldersveld

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid HeldersewegHelderseweg OverloonOverloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente OverloonOverloon

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken bekend dat de onderstaand(e) besluit(en) en bijbehorende stukken zijn vastgesteld: 1.Het bestemmingsplan Overloon, Heldersveld. Het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Voor een overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de Nota van zienswijzen en wijzigingen die als bijlage is opgenomen bij het bestemmingsplan. 2.Er is voor deze ontwikkeling geen exploitatieplan vastgesteld, omdat er een anterieure overeenkomst is opgesteld voor het verhaal van de kosten. De kosten zijn daarmee anderszins verzekerd.3.De Welstandsnota 2014 is gewijzigd voor de nieuw te bouwen woningen. De aanduiding van het plangebied wordt grotendeels gewijzigd van G3 (Boerenerf, agrarisch buitengebied) naar W8 (Woongebied eind 20e/begin 21e eeuw).Waar ligt het plangebied?Het gebied wordt begrensd door de Oploseweg, de Pasveldweg, de Helderseweg en de Zandstraat. Tevens maken de percelen Helderseweg 27 en 29 er deel van uit.Wat is de inhoud van het plan?Het betreft een plan voor een nieuw woongebied voor de kern Overloon. Binnen het gebied zullen 103 woningen worden gebouwd in verschillende segmenten (vrijstaand, halfvrijstaand, aaneengebouwd en gestapeld). Van de bestaande woningen op de percelen Helderseweg 27 en 29 wordt de bestemming gewijzigd van bedrijfswoning naar burgerwoning, dit omdat het agrarisch bedrijf ter plaatse wordt beëindigd.Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?Wij nodigen u uit om het bestemmingsplan in te zien. Deze ligt zes weken ter inzage van vrijdag 11 augustus 2023 tot en met donderdag 21 september 2023. De stukken zijn digitaal in te zien www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op de plannaam Overloon, Heldersveld of op plannummer NL.IMRO.1982.BPOvlHeldersveld-VA01.Het bestemmingsplan is tijdens openingstijden ook in te zien op het Gemeentehuis, Louis Jansenplein 1, in Cuijk. Als u het bestemmingsplan op het gemeentehuis wil inzien vragen wij u contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via ro@landvancuijk.nl of telefoonnummer 0485-854000. Hoe kunt u reageren?Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep instellen, ook als u geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebt ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u beroep instellen als u:•tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend; of•kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de raad dan wel het college te wenden; of•beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.U kunt tot en met 22 september 2023 beroep instellen. U richt uw beroepschrift aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het bestemmingsplan treedt in werking op 25 september 2023 tenzij u vóór deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.