GEMEENTEBLADBekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Helderseweg 31 Overloon

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADBekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Helderseweg 31 Overloon

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Helderseweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken bekend dat de onderstaand(e) besluit(en) en bijbehorende stukken ter inzage worden gelegd: 1.Het bestemmingsplan Helderseweg 31 Overloon. De toelichting van het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijziging heeft betrekking op het onderbouwen van de bijdrage kwaliteitsverbetering van het landschap.Waar ligt het plangebied?Het plangebied ligt aan de Helderseweg 31 in Overloon. De percelen zijn kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie U, no.’s 271 en 513.Wat is de inhoud van het plan?Het bestemmingsplan maakt het wijzigen van de bestemming Agrarisch in de bestemming Horeca op het perceel Helderseweg 31 in Overloon mogelijk.Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?Wij nodigen u uit om het bestemmingsplan in te zien. Deze ligt zes weken ter inzage van 1 juni 2022 tot en met 13 juli 2022. De stukken zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder plannummer NL.IMRO.1982.BPBuHldwg31-VA01 en bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Cuijk.Beroep tegen het bestemmingsplan?Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan]? Als u een zienswijze heeft ingediend kunt u altijd beroep instellen. Als u geen zienswijze heeft ingediend, kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. U kunt tot en met13 juli 2022 beroep instellen. U richt uw beroepschrift aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het bestemmingsplan treedt in werking op 14 juli 2022, tenzij u vóór deze datum, naast beroep, ook een verzoek om een voorlopige voorziening indient bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.