GEMEENTEBLADBekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Overloon, natuurkampeerterrein Schaartven

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-2-2024

  1. Bekendmakingen Overloon
  2. GEMEENTEBLADBekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Overloon, natuurkampeerterrein Schaartven

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken bekend dat de onderstaand(e) besluit(en) en bijbehorende stukken zijn vastgesteld: 1.Het bestemmingsplan Buitengebied Overloon, natuurkampeerterrein Schaartven. Het bestemmingsplan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.  2.Er is voor deze ontwikkeling geen exploitatieplan vastgesteld. Er is geen anterieure overeenkomst opgesteld omdat kostenverhaal niet aan de orde is. Waar ligt het plangebied?Op ongeveer 1,5 kilometer ten oosten van Overloon, ligt aan de Holthesedijk de recreatieplas ‘t Schaartven. Het recreatieterrein is gelegen ten zuiden van de Holthesedijk en ten westen van de A73 en is gesitueerd rondom de plas. Het recreatieterrein is gelegen in het natuurgebied De Overloonsche Duinen (circa 1.500 ha bos). Gelegen aan de zuidoostzijde van de plas ’t Schaartven is er een natuurkampeerterrein gelegen aan een eigen zandstrand.Wat is de inhoud van het plan?In het bestemmingsplan “Buitengebied 2018” van de voormalige gemeente Boxmeer is het al jarenlang legaal aanwezige natuurkampeerterrein Schaartven per ongeluk niet als zodanig bestemd. De functieaanduiding is op een perceel gelegd dat eigendom is van de gemeente.Om de functieaanduiding op het juiste perceel te leggen dient het bestemmingsplan te worden herzien. Dat bestemmingsplan is nu vastgesteld door de gemeenteraadWaar en wanneer kunt u de stukken inzien?Wij nodigen u uit om het bestemmingsplan Buitengebied Overloon, natuurkampeerterrein Schaartven in te zien. Deze ligt zes weken ter inzage van woensdag 21 februari 2024 tot en met dinsdag 2 april 2024. De stukken zijn digitaal in te zien www.ruimtelijkeplannen.nl. en op het omgevingsloket (omgevingswet.overheid.nl).U kunt zoeken op de plannaam Buitengebied Overloon, natuurkampeerterrein Schaartven of op plannummer NL.IMRO.1982.BPBuSchaartven-VA01.Het bestemmingsplan is tijdens openingstijden ook in te zien op het Gemeentehuis, Louis Jansenplein 1, in Cuijk. Als u het bestemmingsplan op het gemeentehuis wil inzien vragen wij u contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via ro@landvancuijk.nl of telefoonnummer 0485-854000. Hoe kunt u reageren?Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan?Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep instellen, ook als u geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebt ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u beroep instellen als u:•tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend; of•kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de raad dan wel het college te wenden.U kunt tot en met woensdag 3 april 2024 beroep instellen. U richt uw beroepschrift aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het bestemmingsplan treedt in werking op donderdag 4 april 2024 tenzij u vóór deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.