GEMEENTEBLADBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Overloon, natuurkampeerterrein Schaartven

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen overloon
  2. GEMEENTEBLADBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Overloon, natuurkampeerterrein Schaartven

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken bekend dat de onderstaand(e) ontwerpbesluit(en) en bijbehorende stukken ter inzage worden gelegd:1.Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Overloon, natuurkampeerterrein Schaartven. Waar ligt het plangebied?Op ongeveer 1,5 kilometer ten oosten van Overloon, ligt aan de Holthesedijk de recreatieplas ‘t Schaartven. Het recreatieterrein is gelegen ten zuiden van de Holthesedijk en ten westen van de A73 en is gesitueerd rondom de plas. Het recreatieterrein is gelegen in het natuurgebied De Overloonsche Duinen (circa 1.500 ha bos).Gelegen aan de zuidoostzijde van de plas ’t Schaartven is er een natuurkampeerterrein gelegen aan een eigen zandstrand. Wat is de inhoud van het plan?In het bestemmingsplan “Buitengebied 2018” van de voormalige gemeente Boxmeer is het al jarenlang legaal aanwezige natuurkampeerterrein Schaartven per ongeluk niet als zodanig bestemd. De functieaanduiding is op een perceel gelegd dat eigendom is van de gemeente. Om de functieaanduiding op het juiste perceel te leggen dient het bestemmingsplan te worden herzien. Dat bestemmingsplan willen we nu in procedure brengen.Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?Wij nodigen u uit om het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Overloon, natuurkampeerterrein Schaartven in te zien. Deze ligt zes weken ter inzage van zaterdag 7 oktober 2023 tot en met vrijdag 17 november 2023. De stukken zijn digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op de plannaam Buitengebied Overloon, natuurkampeerterrein Schaartven of op plannummer NL.IMRO.1982.BPBuSchaartven-ON01. Het bestemmingsplan is tijdens openingstijden ook in te zien op het Gemeentehuis, Louis Jansenplein 1, in Cuijk. Als u het bestemmingsplan op het gemeentehuis wil inzien vragen wij u contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via ro@landvancuijk.nl of telefoonnummer 0485-854000. Hoe kunt u reageren?Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen online via een DigiD-formulier, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan indienen. Een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan, kunt u online indienen via de website: www.gemeentelandvancuijk.nl/formulieren/zienswijze-indienen. Een schriftelijke zienswijze hierover richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor algemene informatie over het plan of een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hoe verloopt de procedure verder?De zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Overloon, natuurkampeerterrein Schaartven worden beoordeeld door burgemeester en wethouders. Per zienswijze wordt aangegeven of, en op welke wijze de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het (al dan niet aangepaste) ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.