GEMEENTEBLADBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Baltussenweg 4 Overloon

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsoverloon.nl op: 30-12-2023

  1. Bekendmakingen Overloon
  2. GEMEENTEBLADBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Baltussenweg 4 Overloon

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Baltussenweg Overloon Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Overloon

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken bekend dat de onderstaand(e) ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken ter inzage worden gelegd: 1.Het ontwerpbestemmingsplan Baltussenweg 4 Overloon met identificatiecode NL.IMRO.1982.BPBuBaltussenweg4-ON01 betreft de wijziging van de bestemming “Agrarisch” naar de bestemming “Recreatie en Wonen”.2.Voor deze ontwikkeling wordt geen exploitatieplan ter inzage gelegd. Er is een planschadeovereenkomst opgesteld voor het verhaal van de kosten. Waar ligt het plangebied?De locatie is kadastraal bekend als gemeente Vierlingsbeek, sectie S, nummers 329. De totale oppervlakte van het perceel bedraagt 1263 m².Wat is de inhoud van het plan?Het ontwerpbestemmingsplan Baltussenweg 4 Overloon met identificatiecode NL.IMRO.1982.BPBuBaltussenweg4-ON01 heeft betrekking op de beëindiging van de agrarische bedrijfsactiviteiten op het perceel om een kleinschalig recreatief bedrijf te starten. De huidige stallen zullen worden omgevormd tot gastenverblijven en op het terrein worden staanplaatsen gerealiseerd voor kampeerders. Daarnaast wordt de woning aan de Baltussenweg 2a gewijzigd naar een burgerwoning. Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?Wij nodigen u uit om het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken in te zien. Deze ligt zes weken ter inzage van zaterdag 30 december 2023 tot en met vrijdag 9 februari 2024.De stukken zijn digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.U kunt zoeken op de plannaam Baltussenweg 4 Overloon of op plannummer NL.IMRO.1982.BPBuBaltussenweg4-ON01.Het ontwerpbestemmingsplan is tijdens openingstijden ook in te zien op het Gemeentehuis, Louis Jansenplein 1, in Cuijk. Als u het ontwerpbestemmingsplan op het gemeentehuis wil inzien, vragen wij u contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, of telefoonnummer 0485-854000. Hoe kunt u reageren?Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen online via een DigiD-formulier, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Een zienswijze over het bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken kunt u online indienen via de website: www.gemeentelandvancuijk.nl/formulieren/zienswijze-indienen. Een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of de bijbehorende stukken richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk, via dezelfde website of postadres. Voor algemene informatie over het plan of een mondelinge zienswijze kunt u met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via het emailadres: ro@landvancuijk.nl een afspraak maken.Hoe verloopt de procedure verder?De zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken worden beoordeeld door burgemeester en wethouders. Per zienswijze wordt aangegeven of, en op welke wijze de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en/of de bijbehorende stukken. Het (al dan niet aangepaste) ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens voor definitieve vaststelling voorgelegd aan het college.

Unknown

 Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Lokaalnieuwsoverloon.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Overloon. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Overloon

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.